1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Đối tượng

 • Tất cả những ai có mong muốn kiếm thêm thu nhập

 • CTV tham gia bán hàng có tuổi từ 18 tuổi trở lên

 • Đang sinh sống tại lãnh thổ Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự

 • Không cần bằng cấp

 • Không yêu cầu kinh nghiệm

1.2. Yêu cầu công việc

 • Sử dụng hình ảnh, nội dung Mummi Care cung cấp đúng mục đích kinh doanh.

 • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu và Công ty.

 • CTV phải bán hàng theo đúng giá mà Mummi Care niêm yết tại website hiện hành

 • Ưu tiên mẹ bỉm sữa, hoặc CTV có đam mê với các mặt hàng dành cho Mẹ và bé, dành cho gia đình.

2. QUYỀN LỢI CỘNG TÁC VIÊN

 • Được hưởng hoa hồng bán hàng theo chính sách hoa hồng CTV của Mummi Care, được quy định tại phụ lục 01 Hợp đồng CTV.
 • Được Mummi Care cung cấp tài khoản quản trị truy cập hệ thống để theo dõi và quản lý đơn hàng đã bán, hoa hồng được hưởng.
 • Được sử dụng thông tin công ty, nhãn hàng, sản phẩm cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới khách hàng tiềm năng.
 • Được hỗ trợ kiến thức tư vấn bán hàng, kiến thức về sản phẩm. 
 • Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan.
 • Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV, Mummi Care sẽ hướng dẫn, kết hợp hỗ trợ tư vấn, đàm phán với khách hàng cùng CTV.
 • Được thanh toán hoa hồng đúng hạn. Thời gian đối soát và thanh toán hoa hồng cho CTV chậm nhất là từ ngày 10 – ngày 15 hàng tháng cho hoa hồng tích luỹ của tháng kế trước, với mức hoa hồng chi trả tối thiểu từ 500,000 đồng.
 • Các quyền lợi khác được quy định cụ thể tại Hợp đồng CTV.

3. NGHĨA VỤ CỘNG TÁC VIÊN

 • Chủ động quảng bá thương hiệu, chào bán sản phẩm, tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng
 • Bảo mật toàn bộ thông tin có được trước, trong quá trình thực hiện vai trò CTV đã ký kết với Mummi Care.
 • Phối hợp với Mummi Care trong quá trình liên hệ, làm việc với khách hàng, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng cho đến khi đơn hàng giao thành công.
 • Sử dụng đúng những thông tin mà Mummi Care đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương của Công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do Mummi Care cung cấp.
 • Nghiêm cấm CTV lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Mummi Care.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể tại Hợp đồng CTV.

4. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

 • CTV trực tiếp tư vấn và chào bán các sản phẩm của Mummi Care tới khách hàng, hướng dẫn khách hàng đặt hàng tại website của Mummi Care. Ngoài ra, CTV có thể đặt hộ đơn hàng cho khách hàng tại website của Mummi Care: https://www.snbshop.vn/
 • Yêu cầu để được ghi nhận doanh thu cho CTV là: khách hàng/CTV phải truy cập vào website của Mummi Care bằng đường link có chứa mã giới thiệu duy nhất mà hệ thống Mummi Care đã cấp cho CTV tại thời điểm đăng ký.
 • Mummi Care xử lý đơn hàng, giao hàng thành công cho khách hàng và ghi nhận doanh thu hoa hồng cho CTV tại hệ thống quản trị affiliate (CTV đã được cấp tài khoản để có thể tự theo dõi đơn hàng, doanh thu, hoa hồng của mình).
 • Cuối mỗi tháng, Mummi Care thực hiện đối soát sản lượng đơn hàng thành công với CTV và chi trả hoa hồng theo chính sách đã thoả thuận, với mức hoa hồng tích luỹ trong tháng tối thiểu đạt từ 500,000 đồng trở lên. Trường hợp hoa hồng tích luỹ của CTV chưa đạt đủ mức tối thiểu tại kỳ đối soát này, thì sẽ được chuyển qua kỳ đối soát và thanh toán tiếp theo.
 • Công ty giữ lại 10% giá trị hoa hồng của CTV để nộp thuế TNCN thay cho CTV theo quy định của Pháp luật.
 • Các điều khoản về thanh toán, đối soát với CTV được quy định cụ thể tại Hợp đồng CTV.
 • Quy trình ghi nhận và xử lý đơn hàng CTV được mô tả tại sơ đồ dưới đây: